ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು - 4(1)(ಬ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ  ವಿಷಯ ವಿಭಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಗಾತ್ರ
(ಎಂ.ಬಿ) 
ವೀಕ್ಷಿಸಿ/ ಡೌನ್ಲೋಡ್ 
1 ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು​ 4(1)ಬಿ MGNREGA 2018-19 0.93  ವೀಕ್ಷಿಸು 
2 ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು​ 4(1)ಬಿ RWS 2018-19  1.27  ವೀಕ್ಷಿಸು
3 ಮಾಹಿತಿಹಕ್ಕು​ 4(1)ಬಿ PRED 2018-19 0.77   ವೀಕ್ಷಿಸು

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 06-06-2020 03:49 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin