ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ

ವಿವರ 

ಮಾಹೆ 

ವರ್ಷ 

ಗಾತ್ರ 

(ಎಂ ಬಿ)

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಜುಲೈ

2020

2.83

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಜೂನ್

2020

3.28 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ 

ಏಪ್ರಿಲ್ & ಮೇ

2020

2.59 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಮಾರ್ಚ್ 

2020 

1.97 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಫೆಬ್ರವರಿ

2020

4.95 ವೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಜನವರಿ

2020

 45.45 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-08-2020 05:12 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin