Feedback / Suggestions

Rural Drinking Water and Sanitation

Supply of adequate and safe drinking water to all the 59,774 rural habitations of the State is given utmost importance in order to improve the living Standards of the rural masses. It is programmed to provide 55 liters of drinking water to each person per day as per the NRDWP guidelines -2013. As declared by the Hon’ble Chief Minister in the budget speech, water supply schemes are being programmed to provide 85 liters of drinking water to each person per day. Potable drinking water is being supplied to rural areas through the Borewells fitted with Hand pump, Mini Water Supply Scheme, Piped Water Supply Scheme, and Multi Village Water Supply Schemes


For more information Click here

 

Karnataka State Policy on Sanitation and Waste Management.

 

Sl.No Subject

Size (MB)

View/Download
1 Karnataka State Policy on Sanitation and Waste Management.  1.30  View
2 Management of Sanitation & Liquid Waste- Model Bye-laws 2020.  1.41  View
3 Management of Solid Waste- Model Bye-laws 2020.  1.93  View
4 Karnataka State Rural Sanitation Stratergy.  6.62  View

 

Tribal Peoples Planning Framework (TPPF)

 

Sl.No Subject Size (MB) View/Download
1 Tribal Peoples Planning Framework (TPPF)-Karnataka Rural Water Supply Project – JALADHARE (Mandya and Vijayapura Districts)  0.93  View
2 Resettlement Policy Framework-Karnataka Rural Water Supply Project – JALADHARE (Mandya and Vijayapura Districts)   0.10  View
3 Environmental and Social Management Planning Framework for Jaladhare (Mandya and Vijayapura Districts)   28.15  View

 

Sl.No Subject Size (MB) View/Download
1 ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ(ಜಲಧಾರೆ) ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪುನರ್ವಸತಿಯ ನೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ  0.62  View

 

 

Govt Order / Notification / Circular 

Archives

 

File Type Subject Order Number & Date

Size

(MB)

View/ Download
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಗ್ರೇಡ್-2) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1), ದಿನಾಂಕ:19.03.2021 2.60 View
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಗ್ರೇಡ್-2) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:01.03.2021ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪುಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 06 ಸೇಶಿಕಾ 2021(1), ದಿನಾಂಕ:19.03.2021 4.31 View
Govt Order ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರೋಳ ಗ್ರಾಮದ 1936 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/141/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:25.03.2021 0.03 View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖರ್ವ & ಇತರೆ 26 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಖರ್ವ ಗ್ರಾಮದ 1265 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/132/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:24.03.2021 0.036 View
Govt Order ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 26 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/128/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:17.03.2021. 0.034 View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಕೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/110/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:17.03.2021. 0.02 View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 8 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ & ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/111/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:17.03.2021. 0.02 View
Govt Order ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐಹೊಳೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 14 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸೂಳೇಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ 1936 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (EHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀಕಿನೈ/79/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:09.03.2021. 0.037 View 
Govt Order ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತ್ಯಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 16 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ- ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ/57/ಗ್ರಾನೀಸ(4)20 21 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03,2021. 0.028 View 
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಬಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶಿಂದೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 1061 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/56/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:03.03.2021. 0.034 View 
Govt Order ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಲವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೆ 59 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಯೋಜಿತಗೊಳಿಸಿದ NABARD-RIDF XXVI ರಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 78ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.03.2021. 0.055 View 
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಳೇಬಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ 1241 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ/49/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2021, ದಿನಾಂಕ:03.03.2021. 0.033 View 
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಾಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ 28 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 40 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.02.2021. 0.216 View 
Govt Order ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 29 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 39 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2021 0.19   View
Govt Order ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ & ಇತರೆ 40 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ 2586 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 37 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2021. 0.03 View
Govt Order ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮನಗೂಳಿ & ಇತರೆ 35 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮುಳವಾಡ ಗ್ರಾಮದ 2556 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 38 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2021. 0.03 View
Govt Order ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ 2350 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 36 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳ್ಹಾರ ಗ್ರಾಮದ 605 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 14 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.16 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುರಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ 995 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 16 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.16 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ 781 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 13 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋತಪೇಟ ಗ್ರಾಮದ 925 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 12 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ 810 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 07 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.16 View
Govt Order ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣಬಿ ಗ್ರಾಮದ 993 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 15 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2021. 0.165 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸೂರು ಜನವಸತಿಯ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ 969 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ  ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 06 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2021. 0.17 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳೂರು ಜನವಸತಿಯ ಯಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ 1649 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ  ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 05 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ ಜನವಸತಿಯ ಯರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ 2284 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯರಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 22 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ  ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 04 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರಗೋಡು ಜನವಸತಿಯ ಮುರಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 1107 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 18 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ  ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 03 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2021. 0.17 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಗರಗೋಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ 13 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ 1697 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾತ್ಮಕ ನಳ ನೀರು ಸಂಪರ್ಕ (FHTC) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 01 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2021, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2021. 0.17 View
Proceedings Apporval of JJM FHTC's tender works for Single bid costing upto Rs.2.50Crs of Rural Drinking Water & Sanitation Department. RDP/RDW&S/192/2020-21,Bengaluru,Dated:05.02.2021 0.09   View 
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಪನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 20 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 83 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.11.2020. 0.07   View 
Govt Order ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 82 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.11.2020. 0.15   View 
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 55 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನ:ಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿ/ಪುನರ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ 81 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.11.2020. 0.12  View
Official Memorandum ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ MVS, C&Q, WPP, MVS (O&M) ಮತ್ತು WPP(O&M), ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಕ್ಕ/ಬಿಡುಗಡೆ/11/2020 (ಇ) ದಿನಾಂಕ: 12/10/2020 0.54  View
Official Memorandum ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯವಲಯ Task Force ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಕ್ಕ/ಬಿಡುಗಡೆ/11/2020 (ಇ) ದಿನಾಂಕ: 12/10/2020 0.29  View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಕ್ಕ/ಬಿಡುಗಡೆ/11/2020 (ಇ) ದಿನಾಂಕ: 09/10/2020 0.29  View
 Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ MVS & C&Q ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/01/ಲೆಶಾ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06/08/2020 0.36  View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಘಟಕದಡಿ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/01/ಲೆಶಾ/2020 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 06/08/2020 0.17  View
Govt Order Co-option of Experts in the Apex Committee of State Water & Sanitation Mission for implementation of Jal Jeevan Mission RDP19/RDW&SD/JJM/2019-20, Bengaluru, Dated 20-07-2020 0.02  View
Govt Order ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಕ್ಕನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 07 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 10 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.07.2020. 0.02 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಂಡವಾಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ 09 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 05 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 09 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.07.2020. 0.02 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 19 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.07.2020. 0.02 View
Govt Order ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಂಶಿ ಹೊಸೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 07 ಗ್ರಾನೀಸ (4) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2020.  1.01 View
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 20 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/04/ಗ್ರಾನಿಸ(4) 2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:07.05.2020.  0.14 View
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರೋಜಿ ಮತ್ತು 2 ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/02/ಗ್ರಾನಿಸ(5) 2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:28.04.2020.  0.23 View
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/03/ಗ್ರಾನಿಸ(4) 2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:28.04.2020.  0.16 View
Govt Order Revising enhanced financial powers delegated to officers of Rural Drinking Water and Sanitation Department. ಗ್ರಾಅಪ/ಗ್ರಾನೀಸ/192/2019-20 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:23.04.2020.  0.17 View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಜಿ ದೊಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/01/ಗ್ರಾನಿಸ(4) 2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:18.04.2020.  0.17 View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಕ್ರಬಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಓ&ಎಂ) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/02/ಗ್ರಾನಿಸ(4) 2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:18.04.2020.  0.15 View
Govt Order ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತುಇತರೆ 346 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ 113 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಛಾ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ DBOT ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-1 (ಭಾ-ಎ ಮತ್ತು ಭಾಗ-ಬಿ)ಯ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/01/ಗ್ರಾನೀಸ(5)2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:16.03.2020.  2.70  View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:16-03-2020.  0.18  View
Official Memorandum ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/28/ಲೆಶಾ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.23  View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS,C&Q,MVS(O&M),WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.40  View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS,C&Q,MVS(O&M),WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.34  View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.25  View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಅನುದಾನ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.09  View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ & ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019 ದಿನಾಂಕ:13-03-2020.  0.22  View
Proceedings Notification of the Karnataka State Rural Sanitation and Waste Management policy and Strategy and adoption of the Model Byelaws for solid and Liquid Waste Management-2020 in all the 6022 Gram Panchayats of Karnataka. RDW&SD/123/SBM(G)/2019,dated 12-03-2020.  0.45  View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಯೋಜನೇಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ Construction of IR for Salgunda and Kengal Villages of Sindhanur taluk ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/75/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2020 ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:05.03.2020.  1.03  View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019 ರ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/17/ಲೆಕ್ಕ/2019, ದಿನಾಂಕ:13.02.2020.  1.70  View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, MVS (O&M), WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ದಿನಾಂಕ:13.02.2020.  0.36  View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ದಿನಾಂಕ:13.02.2020.  0.27  View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ದಿನಾಂಕ:13.02.2020.  0.28  View
Official Memorandum ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ‘ಜಲಧಾರೆ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ದಿನಾಂಕ: 07-02-2020   0.23  View
Govt Order ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗರಾಳ ಮತ್ತು ಇತರೆ 5 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ (IR) ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2020, ಬೆಂಗಳೂರು,ದಿನಾಂಕ:07.02.2020   0.51 View 
Official Memorandum ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಜಲಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ Samaj Vikas Development Support Organisation ರವರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. RDP/RWS/CE/AE-02/39/2019-20, ದಿನಾಂಕ:06.02.2020   0.08  View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2020.   0.54  View
Govt Order ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಗನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 18 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/07/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2012, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.01.2020.   0.71  View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (KUWS&DB) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2020  0.24 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ (KUWS&DB) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2020  0.29 View
Govt Order 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2019  2.36 View
Govt Order ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಕೊಂಬು ಹಾಗೂ ಇತರೆ 38 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/1106/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.11.2019  1.51 View
 Govt Order  ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೋರಣಗಲ್ಲು ಮತ್ತು 5 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/36/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2019  2.21 View
Govt Order ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 95 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/463(ಭಾಗ-2)/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017-18, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2019  1.70 View
Govt Order ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂತರಗಂಗೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 29 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/30/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2019  1.89 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  0.26 View
Official Memorandum ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 'ಜಲಧಾರೆ' ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಘಟಕದ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಆಗಸ್ಟ್ - 2019ರ ಮಾಹೆಯ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  0.23 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, WPP & MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/08/ಲೆಕ್ಕ/2019(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  3.44 View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019ರ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಡಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/17/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  2.11 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS (O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  3.73 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q ಘಟಕಗಳಡಿ, ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ/ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  0.26 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/15/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.10.2019  0.27 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/08/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2019  4.07 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/08/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.10.2019  2.80 View
Official Memorandum ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ Support Activity ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/08/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.10.2019  0.28 View
 Govt Order  ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಡಾಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ 28 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/96/ಮುಇಂ/ತಾಂತ್ರಿಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.09.2019  1.80 View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019ರ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಡಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/17/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.09.2019  2.17 View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 55 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಮುಇಂ/ತಾಂತ್ರಿಕ/301/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.09.2019  3.46 View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2019  2.08 View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಗಟಾ-ಅಗ್ರಗೋಣ ಮತ್ತು ಸಗಡಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/37/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2019  1.55 View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ (1) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 166 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ (2) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 131 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/12/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2019  1.07 View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/12/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2019  1.14 View
Govt Order 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 70 ಲೆಶಾ 2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2019  2.94 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS (O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2019  0.40 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2019  0.26 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2019  0.31 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q, WPP ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಶಾ 2019-20, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2019  0.32 View
Paper Publication ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜಲಮೂಲಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 02 ಲೆಕ್ಕ 2018-2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.08.2019  0.37 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.08.2019  2.92 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q, WPP & MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.07.2019  2.42 View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019ರ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೋಡಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 17 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2019  2.11 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS(O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2019  2.77 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS(O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 15 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2019  3.81 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q, WPP ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.07.2019  3.15 View
Official Memorandum ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಗಶಃ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 10 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2017/731, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.07.2019  1.73 View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 12 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.07.2019  1.08 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ WPP(KRIDL) ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.07.2019  2.78 View
Govt Order ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಳಕುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರದ (IR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 35 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  1.04 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  2.70 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q, WPP ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  2.42 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ WQMSP ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 05 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  2.23 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 05 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  0.27 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS(O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 05 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.07.2019  0.36 View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 05 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.07.2019  1.16 View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 ಅಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 08 ಲೆಕ್ಕ 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2019  1.62 View
Govt Order 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2019(P1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.07.2019  3.22 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/32/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.07.2019  0.96 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುತಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/31/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.07.2019  1.26 View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗರೇಶಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/33/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.07.2019  1.25 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS(O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2019  0.36 View
 Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2019  0.24 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2019  0.28 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2019  0.35 View
Govt Order Delegation of enhanced Financial Powers to the Officers of the Rural Drinking Water & Sanitation Department. RDP/RDW&S/192/2019-20, Dated 19.06.2019  5.85 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ Support Activity ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.06.2019  3.02 View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೇರಗಾಂವ, ಕಾವಲವಾಡ ಮತ್ತು 91 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/29/ಗ್ರಾನೀಸ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2019  3.82 View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/87/ಮುಇಂ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2019  3.70 View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ ಮಾಡಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕುರಿತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/28/ಗ್ರಾನೀಸ(4)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.05.2019  4.63 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q ಮತ್ತು MVS, ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.05.2019  0.27 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP & MVS (O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.05.2019  0.35 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.05.2019  0.27 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ MVS, C&Q, WPP & MVS (O&M) ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2019  1.54 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2019  2.47 View
Official Memorandum ಡಾ// ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.05.2019  2.05 View
Govt Order 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ವೃತ್ತಗಳ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ 13ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/27 /ಗ್ರಾನೀಸ(4)2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.05.2019  5.80 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.04.2019  3.07 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಪೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/05/ಲೆಕ್ಕ/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.04.2019  2.47 View
Corringendum Administrative approval to the Project regarding supply 85 LPCD pure and safe drinking water to the rural habitations of Mandya, Raichur, Vijayapura and Kolar districts by drawing water from differenet surface water sources like rivers and reservoirs from the year 2019-20 in first phase under "Jaladhare"programme. RDP 9 RWS (5) 2018, Bengaluru, Dt:05.04.2019  2.07 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2019  2.84 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2019  3.63 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, NWQSM, WPP, ಮತ್ತು MVS, ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2019  4.85 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2019  2.49 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಡಿ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿರುವ/ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/190/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2019  1.70 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ WPP ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2019  2.38 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019  3.32 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, MVS(O&M),WPP ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019  4.17 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ MVS,C&Q,WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019  3.68 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019  2.92 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಘಟಕದಡಿ ಅಧ್ಯರ್ಪಿಸಿರುವ /ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ/190/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2019  1.07 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, MVS(O&M),WPP ಮತ್ತು MVS ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2019  5.38 View
Official Memorandum ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವಲಯದಡಿ MVS, C&Q, WPP ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2019  3.83 View
Official Memorandum ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.03.2019  3.40 View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಳಕುಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ 62 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿನಕುರಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/22/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2019 4.08 View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಟೆಂಡರ್ (Unbalanced Tender)ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ (Additional Performance Security)ಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/18/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2019  4.04 View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/06/ಗ್ರಾನೀಸ(2)/2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2019  3.62 View
Recruitment ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (WSSO), ಹುದ್ದೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ - 9 ಗ್ರಾಅಪ/193/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಸ್ವಾಭಾಮಿ(ಗ್ರಾ)/2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.02.2019  1.45 View
Correction Order ವಿಜಯಪುರ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 4 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/9 /ಗ್ರಾನೀಸ(5)2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2019  1.87 View
Govt Order ದಿ:06.02.2019ರಲ್ಲಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ Variations ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/12 /ಗ್ರಾನೀಸ(5)2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2019  1.95 View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರೆ 49 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.02.2019  3.54 View
Govt Order ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2019, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.02.2019  3.96 View
Official Memorandum ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2019  0.36 View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, MVS, WPP & MVS(O&M) ಘಟಕಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2019  0.39 View
Official Memorandum ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, MVS (O&M) MVS & WPP ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2019  0.49 View
Notification ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಮತ್ತು NRDWP (WSSO) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ/113/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಸ್ವಾಭಾಮಿ(ಗ್ರಾ)/2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.12.2018  2.29 View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ವಿಶೇಷ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು (Technical Committee) ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.12.2018  1.54 View
Govt Order ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 94 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.11.2018  0.08 View
Notification ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ), ODF-S ಕೋಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಪಿ, WSSO ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಅಪ/113/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಸ್ವಾಭಾಮಿ(ಗ್ರಾ)/2018/741, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2018  2.13 View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ:ಲೆಶಾ 2018(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.11.2018  4.38 View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 44 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.11.2018  4.43 View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ & ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q, MVS & MVS O&M ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.11.2018  10.88 View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 19 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (1000 ಸೀರಿಸ್) ಗಳ ಪೈಕಿ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 11 ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 26 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.11.2018  4.64 View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ:ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2018  1.39 View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ National Water Sub-Mission ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 49 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ:ಲೆಶಾ 2018(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.10.2018  3.76 View
Correction Order ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.10.2018  2.07 View
Govt Order ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ NRDWP ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.10.2018  0.26 View
Govt Order ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 28 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.10.2018  0.05 View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.10.2018  0.10 View
Tender Operation and Maintenance of Water Purification Plants of Capacity 500/1000LPH for a period of 5 years - Short Tender . Short Tender  0.84 View
Govt Order 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.09.2018  1.37 View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ C&Q-WPP ಘಟಕದಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ & ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 34 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.09.2018  1.18 View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ C&Q-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ/ಸಿಇ/ಎಇ-2/264/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2018  2.59 View
Govt Order ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ (KUWSDB) ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2018  2.18 View
Govt Order ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಟಗರಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 19 ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಾಗೂ ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 45 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2018  1.54 View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 87 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.09.2018    View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಳು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಸತಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜನಿ ಮತ್ತು 216 ಜನವಸತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲಕನಹಟ್ಟಿ ಮತ್ತು 14 ಜನವಸತಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರವನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 59 ಜನವಸತಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 49 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.09.2018    View
Govt Order ನೀತಿ ಆಯೋಗದ (NITI AAYOGA) ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ "ವಿಶೇಷ ನೆರವು" ಅಡಿ ಪ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಸೇನಿಕ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ /ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ Resigen ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.09.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ C&Q-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.09.2018    View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2018    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಇತರೆ 195 ಗ್ರಾಮಗಳ DBOT ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 34 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 34 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.08.2018    View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯ ತುರ್ತು ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ Coverage & Quality ಘಟಕದಡಿ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 33 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.08.2018    View
Govt Order 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ (Task Force) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 33 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.08.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ C&Q-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2018    View
Govt Order ಗ್ರಾ.ಕು.ನೀ & ನೈ ಇಲಾಖೆಯ SBM (G) ODF-ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕೋಶ ಹಾಗೂ (WSSO) ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ/ಸಮಾಲೋಚಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ    View
Letter ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 188 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 44 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2018    View
Govt Order ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.08.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆ.ಶಾ/2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.08.2018    View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ BWSSB 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2018    View
Govt Order ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ 13 ಗ್ರಾಮಗಳ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗನೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 18 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಲಸಂಗ್ರಹಾಗಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.300.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.08.2018    View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ಸಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ Express Feeder Line ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 80.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.08.2018    View
Govt Order ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 95 ಜನವಸತಿಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 64 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.05.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2018    View
Govt Order ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.05.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q(General, SCP, TSP) & MVS O&M ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 48 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/ಲೆಶಾ 2018-19, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2018    View
Circular ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ C & Q ಘಟಕದಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WPP)ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215-01-102-9-08 ಅಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯೇ ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 103 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.03.2018    View
Circular 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2018    View
 Govt Order  13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ,ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಬ ಮತ್ತು ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಟ್ಟೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮ ಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3 ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 23 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.04.2018    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಹೋಬಳಿಗ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 90 ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 07 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ C&Q WPP (Gen) ಘಟಕದಡಿ - ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಇಲಾಖಾ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖೇನ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2018    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q - MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q - MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2018    View
 Letter  2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 5% Earmarked Fund ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.03.2018    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಅಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ C&Q (General, SCP, TSP) & MVS O&M ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q - MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Suport Activity & WQM&SP ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.03.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Suport Activity & WQM&SP ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.03.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ (Coverage Head) for Sustainability (functionality) ಹಾಗೂ Coverage/Normal Component (Reimbursement Mode) ಘಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.03.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ (Coverage Head) for Sustainability (functionality) ಘಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.03.2018    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 17 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2018    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 16 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 18 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2018    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ಹೋಬಳಿಗಳ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 45 ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 07 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.03.2018    View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇವೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 11 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.03.2018    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.400.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.02.2018    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.02.2018    View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 3ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.02.2018    View
Govt Order ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲುಕಿನ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ/ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 04 ಗ್ರಾನೀಸ(1) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.02.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2018    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 103 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 05 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2018    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Revival to PWS scheme Kagawad villages in athani taluk of Belagavi District ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.02.2018    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Sustainability & 5% Earmarked Fund ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.02.2018    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಇತರೆ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 05 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2018    View
Govt Order ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊರಬ ಮತ್ತು ಇತರೆ 3 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 05 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2018    View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 298 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರಿತ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.01.2018    View
Govt Order ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 4 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹೈಡ್ರೋಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.01.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುದ್ದ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 05 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.01.2018    View
Govt Order ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವ್ವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 77 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.01.2018    View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರುಗಾವಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ 46 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 86 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.01.2018    View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 04 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.01.2018    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2018    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಹಂತದ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2018    View
Govt Order ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಬೆಟ್ಟು ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.01.2018    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ 5 ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2018
ಅಂದಾಜು ಘೋಷ್ವಾರೆ
   View
Govt Order ಚಾಮರಾಜನಗರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಯ್ದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ SCP & TSP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 71 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.01.2018    View
Govt Order ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌತಮಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 127 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.01.2018    View
Govt Order ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಳ‍್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ 291 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರಿತ I ಮತ್ತು IIನೇ ಹಂತದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 59 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2018    View
Letter ವಿಫಲ/ಅನುಪಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹಾಗೂ ಸಂಭವಿಸುವ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 485 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017-2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2018    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾನೀಸ(1) 2018, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.01.2018    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2018    View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವಗಡ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಜನವಸತಿಗಳು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನವಸತಿಗಳು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಜ್ಜನಿ ಮತ್ತು 216 ಜನವಸತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಲಕನಹಳ‍್ಳಿ ಮತ್ತು 14 ಜನವಸತಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವನೂರು ಹೋಬಳಿಯ 59 ಜನವಸತಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 49 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2018    View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೈತನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಶ‍್ರೀ ನೀರುಪಾದೇಶ‍್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2018    View
Govt Order ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 56 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.01.2018    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ WQM&SP ಘಟಕದ ದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.12.2018    View
Correction Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ‍್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q(Gen) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017    View
Govt Order ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ‍್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q, C&Q-WPP ಮತ್ತು MVS-O&M ಘಟಕದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.12.2017    View
Govt Order ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 3ನೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ/ಸಂಸ್ಥೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ತಂಡ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.12.2017    View
Govt Order ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ನರಗುಂದ ಹಾಗೂ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರಿತ ಪ್ಯಾಕೇಜ್-I ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚಮಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 80 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.12.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5% ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕದಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ Submission on Water Quality ಘಟಕದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ Sub-Mission on Water Quality ಘಟಕದಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5% ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕದಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2017    View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ, ಕಿರುವಾಗಲು, ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿಗಳ 7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 85 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.12.2017
ಅಂದಾಜು ಘೋಷ್ವಾರೆ
   View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Support Activity ಘಟಕದ ದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ WQMSP ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಪಾಲಿನ DDP-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C & Q MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದು DDP-MVS ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q, O&M ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.12.2017    View
Letter 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ (NITI) ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಅಡಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬಾದಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.12.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C & Q (Gen) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.12.2017    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಕುಂಬೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 15 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 93 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.12.2017    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 6 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 90 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.12.2017    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ, ತೇರಗಾಂವ, ಕಾವಲವಾಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ 91 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 88 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.12.2017    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರೆ 7 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಫೀಡರ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 79 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.12.2017    View
Govt Order ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬುಯ್ಯಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 71 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.12.2017    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲವಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 08 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.11.2017    View
Govt Order ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 89 ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 42 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.11.2017    View
Letter NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10 ರಿಂದ 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸಮನ್ವಯ (ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017/ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.11.2017    View
Letter 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ Support activity ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017/ಭಾ-1, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.11.2017    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ Support activity ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.11.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2017    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP-Support Activity ಯೋಜನೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.11.2017    View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೂರು- ಕಾಡಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃಯ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.11.2017    View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.11.2017    View
Letter 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ C&Q ಘಟಕದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WPP) ದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2017(ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.10.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q ಘಟಕದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q(Gen) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q, Sustainability, O&M, DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5% ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.10.2017    View
Govt Order NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 119 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.09.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 3000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q-SCP ಮತ್ತು C&Q-TSP ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ WQMSP ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ Sustainability, DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 1ನೆ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.08.2017    View
Govt Order ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ DBOT ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ರೂ.762.30ಕೋಟಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 64 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.08.2017    View
Govt Order ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q ಘಟಕದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ C&Q (General) ಘಟಕದಡಿ - ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 46 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q, Sustainability, O&M, DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q, Sustainability, O&M, DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5% ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2017    View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ DBOT ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017    View
Govt Order ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ 28 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ/105 ಜನವಸತಿಗಳ (From AWSS to Sagar City with Sharavathi River (Kargal Dam) ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 25 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2017    View
Govt Order ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 51 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.06.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಅನುದಾನದಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
 Govt Order  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ C&Q (Gen) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು (MVS) ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 5% ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕಡ್ ಫಂಡ್ ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು/ವಿಭಾಗವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.06.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.05.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ ವಿಭಾಗವಾರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/46/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2017    View
Govt Order ದಿ:03.04.2017ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ/61/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.05.2017    View
Govt Order ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಗೂ 128 ಗ್ರಾಮಗಳ DBOT ಆಧಾರಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 69 ಗ್ರಾನೀಸ(5)2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.04.2017    View
Govt Order 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 1ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/35/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.04.2017    View
Govt Order ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/15/ಗ್ರಾನೀಸ(8)/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.04.2017    View
Govt Order ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/16/ಗ್ರಾನೀಸ(3)/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2017    View
Govt Order ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/29/ಗ್ರಾನೀಸ(5)/2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q-Gen(MVS) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q - Gen (MVS) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.03.2017    View
 Letter  2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು.  ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q-Gen(MVS) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009 ರಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಡಿತಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/203/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2017    View
Govt Order ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ 114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C & Q, Sustainability, O&M, ಹಾಗೂ DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q-Gen (MVS) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/203/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.03.2017    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 176 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/48/ಗ್ರಾನೀಸ(8)/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2017    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತುರ್ತು ಸೇವಾ ವಾಹನವನ್ನು (Water Ambulance) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/01/ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.03.2017    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಆದೇಶ. ಗ್ರಾಅಪ/224(ಭಾಗ-2)/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016-17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.03.2017    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ/224(ಭಾಗ-2)/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016-17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.03.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಠೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q-Gen(MVS) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ/224/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಠೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ Sustainability ಘಟಕದಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊದಲೂರು ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ/203/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2017    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.03.2017    View
Govt Order ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 3 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q-Gen (MVS-DBOT) ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q, Sustainability, O&M ಹಾಗೂ DDP ಘಟಕಗಳಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2017    View
Letter ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.03.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 3ನೇ ಕಂತಿನ/ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 239 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2017    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224(ಬಾಗ-2) ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.02.2017    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳ ವಿವೇಚನಾ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224(ಬಾಗ-2) ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.02.2017    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ (STA)ಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಉಪ-ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 23 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.02.2017    View
Circular ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕೇಂದ್ರ ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ . ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.02.2017    View
Letter ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಮವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ (Audit) ಮಾಡುವ ಕುರಿತು . ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:15.02.2017    View
Correction Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕವರೇಜ್ & ಕ್ವಾಲಿಟಿ- ಸಾಮಾನ್ಯ (C&Q- Gen) ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕವರೇಜ್ & ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ (C&Q Gen) - ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WPP) ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕವರೇಜ್ & ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಮಾನ್ಯ (C&Q Gen) ಅಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2017    View
Govt Order ಡಾ// ಡಿ.ಎಂ. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆ‍ಧಾರಿತ 114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2017    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕವರೇಜ್ & ಕ್ವಾಲಿಟಿ- ಸಾಮಾನ್ಯ (C&Q- Gen)ದಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.02.2017    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ. ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಅಡಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.02.2017    View
Letter ಡೆಂಗಿ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಚಿಕುಂಗುನ್ಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ತಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೋರಿಕೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2017    View
Letter ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2017    View
Govt Order ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 32 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.01.2017    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 17 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.01.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SCP,TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ SC/ST ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಶಛ/ಶಥ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 2205 ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/1213/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016-17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.01.2017    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ SCP,TSP ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ SC/ST Colony ಗಳಲ್ಲಿ 1129 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ/1213/ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2016-17, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.01.2017    View
Govt Order ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿ/ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2017    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡಕೋಲ (ಮುದುಕಿ ಚಿಕ್ಕನಹುಂಡಿ) ಮತ್ತು ಇತರೆ 36 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಟೆಂಡರ್ ನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 73 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.01.2017    View
Govt Order ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರೆಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ Impounding Reservoirಗಳಿಗೆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾಲಾ ಡೈವರ್ಶನ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 33 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2017    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ IEC/HRD ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಲುವಾಗಿ ಅರ್ಹ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ (Empanelment of NGOs/Agencies) ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 91 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.12.2016    View
Govt Order ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 47 ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 54 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.12.2016    View
Correction Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 52 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.12.2017    View
Govt Order ದಿನಾಂಕ 28.07.2016ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 11 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 71 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.12.2016    View
Proceedings ದಿನಾಂಕ 18.10.2016ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಗ್ರಾಅಪ 61 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.12.2016    View
Govt Order 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.12.2016    View
Govt Order DBOT ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ‍್ಳಲಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 166 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ PMC ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 80 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.12.2016    View
Govt Order ಶ್ರೀ.ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾದೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧಿಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ, 7501ನೇ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳಿಗೆ "ಡಿ.ದೇವರಾಜು ಅರಸ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ" ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ . ಗ್ರಾಅಪ 44 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.12.2016    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 459 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.11.2016    View
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.11.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.10.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.10.2016    View
Letter 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 53 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.09.2016    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 188 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(ಭಾಗ-2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.09.2016    View
Govt Order Constitution of State Technical Agency regarding. RDP 13 RWS(5) 2016, Bangalore, Dt:31.08.2016    View
Correction Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2015(ಭಾ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.08.2016    View
Govt Order ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ 530 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ DBOT ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 37 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.08.2016    View
Proceedings State Level Scheme Sanctioning Committee (SLSSC) Proceedings of Meeting Held on 28/07/2016, RD&PR, M S Building Bangalore. RDP 872 RDWSD 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:17.08.2016    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2015-16ರ ರ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದ ಅನುದಾನದ ಮೇಲೆ ಆಖರಣೆಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು 2016-17ರ ಸಾಲಿನ Coverage & Quality ಘಟಕದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.08.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ (NITI) ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ "ವಿಶೇಷ ನೆರವು" ಅಡಿ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 363 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.08.2016    View
Govt Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾದರಿಯ 1680 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.07.2016    View
Govt Order 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 171 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(P2), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.07.2016    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ/ಪರಾಮರ್ಶೆ ಸಮಿತಿ ಪುನರ್ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.07.2016    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ Support Activity ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.07.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.07.2016    View
Letter 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ C&Q ಘಟಕದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (WPP) ದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.07.2016    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ NRDWP-DDP ಘಟಕದಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.07.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದಡಿ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.07.2016    View
Correction Order ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.07.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ C&Q ಘಟಕದ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು - DBOT ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.07.2016    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರವರ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗಳು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ - ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿರುವ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 83 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.07.2016    View
Govt Order ದಿ:17.03.2016ರಂದು ನಡೆದ ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ:14ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.07.2016    View
Govt Order 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 2000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(ಭಾಗ-1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2016    View
Govt Order 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ Sustainability ಘಟಕದಡಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊದಲೂರು ಕೆರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2016    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2016    View
Correction Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 239 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.06.2016    View
Letter ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(P1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.06.2016    View
Proceedings ದಿ:22.06.2016ರಂದು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂವಾದದ ನಡವಳಿಗಳು. ಸಭಾ ನಡವಳಿಗಳು    View
Letter PPP ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರಾರು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.06.2016    View
Govt Order ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.06.2016    View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 239 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.06.2016    View
Govt Order 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿರುವ 762 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 18 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.06.2016    View
Letter 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 811 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.06.2016    View
Letter ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಂಡ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿವಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2016    View
Govt Order ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಠಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ DBOT Tender Document ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 819 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2016    View
Proceedings ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಸಚಿವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ:30.05.2016ರಂದು ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು. ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು    View
Govt Order Proceedings of Government of Karnataka to constitute Joint Committee for Multi Village Water Supply Schemes. RDP 240 RWS 2015, Bengaluru Dt:13.05.2016    View
Govt Order ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು, ಬಹುಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆ. ಗ್ರಾಅಪ 240 ಆರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:13.05.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಅಧೀನ ಕಛೇರಿಗಳ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 262 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.05.2016    View
 Proceedings ದಿ:28.04.2016ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ.  ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(P1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.05.2016    View
Govt Order

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2016    View
Govt Order

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ -Management of Devolution Index (MDI)ಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2016    View
Govt Order

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 224 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2016    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2016    View
Circular

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ(Sustainability) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 65 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.05.2016    View
Circular

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ್ರಾನೀಸ 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.04.2016    View
Proceedings

ದಿ: 17.03.2016ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿವಳು.

 ಗ್ರಾಅಪ 1246 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.04.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್. ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 1302 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.04.2016    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.03.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 1302 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.03.2016    View
Govt Order

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡವಲಗಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 2 ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗೆ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ (Impounding Reservoir) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.03.2016    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.03.2016    View
Correction Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ NRDWP - Managaement Devolution Index ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಕೊರತೆ ತುಂಬಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/ಲೆಶಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.03.2016    View
Letter

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.03.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನಡಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು ಕೊರತೆ ತುಂಬಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ/ಲೆಶಾ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.03.2016    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2016    View
Circular

ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2016, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.03.2016    View
Govt Order

NRDWPಯ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯದಡಿ 2014-15ರ ಅನುದಾನದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು 2015-16ರ ಸಾಲಿನ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ(MVS) ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.03.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2215(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ (SCP) ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP)ಯಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015(ಭಾ-4), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.03.2016    View
Proceedings

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 10.03.2016ರ ಅಪರಾಹ್ನ 03:00 ಘಂಟೆಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೈ.ಎನ್.ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಚೇತನ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

 ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು    View
Govt Order

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರೂ.670.50ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 185 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2016    View
Govt Order

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 298 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 82 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2014, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 1054 ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015(P1), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2014 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2016    View
Letter

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ NRDWP ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 632 ಗ್ರಾನೀಸ&ನೈಇ 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ C&Q(MNP) ಘಟಕದಡಿ 4ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.02.2016    View
Govt Order

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.02.2016    View
Circular

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಅಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದೇ ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ/ಏಜೆನ್ಸಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015(P1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.02.2016    View
Circular

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾದೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ 7000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015(P1) ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.02.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.02.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಭಾದೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ 7000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.02.2016    View
Proceedings

ದಿ:11.09.2015ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ‍್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

 ಗ್ರಾಅಪ 180 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2014    View
Proceedings

State Level Scheme Sanctioning Committe (SLSSC) Proceedings of Meeting Held on 19/11/2015 RD&PR, M.S.Building, Bangalore

 ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ (5) 2015    View
Govt Order

2015-16ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ 1000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.01.2016    View
Govt Order

2015-16ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಯೋಜನೆಯ Calamity ಅಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.01.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ (MVS)ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.01.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ (MVS) ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.01.2016    View
Govt Order

NRDWP ಯ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ (MVS) ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ (2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.01.2016    View
Letter

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ/ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ 7000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.01.2016    View
 Govt Order 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ 7000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.  ಗ್ರಾಅಪ 70 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:18.01.2016    View
Letter

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಗ್ರಾಅಪ 60 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.01.2016    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2016    View
Govt Order

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 16 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2014(P1),ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.01.2016    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್.ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖೇನ 1000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2016    View
Letter

ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ LMS/FMS ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು LAN ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(3) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2016    View
Letter

NRDWP ಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 130 ಗ್ರಾಕುನೀನೈಇ 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2016    View
Govt Order

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಇಲವಾಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ 52 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 47 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.12.2015    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಗುಣಬಾಧಿತ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖೇನ 1000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ (8) 2015, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.12.2015    View
Govt Order

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ, ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.12.2015    View
Govt Order

NRDWP ಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ವಲಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2015    View
Govt Order

ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ 114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(SDP) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2015    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NRDWP) ಯೋಜನೆಯ - WQM&S ಅಡಿ 3ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.12.2015    View
Letter

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 102 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.12.2015    View
Letter

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪೂರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ (Duplicate) ಆಗದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 182 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.12.2015    View
Govt Order

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಪೈಕಿ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 56 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2015    View
Letter

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 4000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.10.2015    View
Govt Order

ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 2011ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2014ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ NRDWP ಮತ್ತು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 417 ಗ್ರಾನೀಸ(1) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.10.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.10.2015    View
Letter

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ಕರ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 145 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2005,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.09.2015    View
Letter

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ Toll Free ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಜರೂರು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ವಹಿಸಿದ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 113 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.09.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:31.08.2015    View
Proceedings

ದಿ:21.07.2015ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

 ಗ್ರಾಅಪ 180 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.08.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.08.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.08.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಬರಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 133 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:14.08.2015    View
Govt Order

NRDWP ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿನ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (MVS) ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015(P-2),ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2015    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 4000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2015    View
Govt Order

2015-16ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP Support Activity ಹಾಗೂ WQMSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2015    View
Govt Order

NRDWPಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ 2ನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2015    View
Govt Order

NRDWPಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.08.2015    View
Letter

NRDWP-Support Activity ಘಟಕದಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವ BRCs/CRCs ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 71 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.08.2015    View
Govt Order

2015-16ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP - WQMSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.07.2015    View
DO Letter

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.07.2015    View
Govt Order

2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲೀಪುರ ಜನವಸತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 45 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:22.07.2015    View
Letter

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ Toll Free ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 113 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:20.07.2015    View
Govt Order

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 123 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 11 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.07.2015    View
Govt Order

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 2000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2015    View
Proceedings

ದಿ.25.06.2015 ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು.

 ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.06.2015    View
Letter

NRDWP - Support Activityಯಡಿ Project Monitoring Cell (PMC) ಸೃಜಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 7 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2015    View
Correction Letter

2015-16ರ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:29.06.2015    View
Letter

2015-16ರ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.06.2015    View
Official Memorandum

2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.06.2015    View
Letter

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ Toll free ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಅನುಪಾಲನಾ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 113 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.06.2015    View
Govt Order

NRDWP ಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.05.2015    View
Proceedings

ದಿನಾಂಕ 23.04.2015ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ಸಮಿತಿ (State Level Empowered Committee) ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು

 ಗ್ರಾಅಪ 821 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.05.2015    View
Correction Order

NRDWP ಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.05.2015    View
Govt Order

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ 530 ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮರು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 50 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2015    View
Govt Order

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನವಸತಿಗಳಿಗೆ(ಮುಂಡರಿಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ) ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು DBOT ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:08.05.2015    View
Letter

ತೆರೆದ / ಅನುಪಯುಕ್ತ / ನಿರುಪಯುಕ್ತ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 81 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.05.2015    View
Govt Order

ಡಾ|| ಡಿ.ಎಂ.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿ ಆಧಾರಿತ 114 ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕರಗಾಗಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2015    View
Govt Order

NRDWP ಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ವಲಯದಡಿ 2015-16ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 41 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 84 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:05.05.2015    View
Letter

2015-16ರ ಸಾಲಿನ ರಾಮೀಣ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:04.05.2015    View
Govt Order

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿರ್ಮಲ ಯೋಜೆನಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2009ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 51 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.04.2015    View
Circular

ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.03.2015    View
Govt Order

2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 13ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 43 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.03.2015    View
Govt Order

2014-15ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ವಿನಿಯೋಗ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 15 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.03.2015    View
ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಟ್ಯಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರೆ 11 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ, ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 38 ಗ್ರಾಕುನೀ&ನೈಇ/2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 189 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 189 ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗಾಗಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.03.2015    View
Govt Order

ರಾಜ್ಯದ 20 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 110 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.03.2015    View
Official Memorandum

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ಕುರಿತು.

 ಆಯುಕ್ತರು/ಗ್ರಾನೀಸನೈಇ/ವಿ/2014-2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.03.2015    View
Govt Order

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಸ್ಯಾಯೋಜನೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 29 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.03.2015    View
Meeting Notice

ದಿ:16.03.2015ರಂದು 04:30ಗಂಟೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿರವರು ಬಹುಗ್ರಾಮ(MVS) ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕುರಿತು ವೀಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.

 ಗ್ರಾಅಪ 40 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 13,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:13.03.2015    View
Govt Order

NRDWPಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯಗಳಡಿ 2014-15ರ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು

 ಗ್ರಾಅಪ 31 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:12.03.2015    View
Govt Order

ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಮುಖೇನ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 05 ಗ್ರಾನೀಸ(1) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.03.2015    View
Govt Order

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಮುಖೇನ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 36 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:11.03.2015    View
Govt Order

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಅಪಂರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 178 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.03.2015    View
Govt Order

2014-15ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWP-Support Activity ಯೋಜನೆಯ IEC ಚಟುವಟಿಕೆಯಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಜಿಂಗಲ್ಸ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 26 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:09.03.2015    View
Proceedings

Proceedings of the State Level Schemes Sanctioning Committee (SLSSC) Meeting Held on 20.02.2015 in the meeting hall of RD&PR, M S Building, Bangalore.

 Proceedings    View
Govt Order

NRDWP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ Support Activity ಘಟಕಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2015    View
Letter

ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ನಂ.38276/2014-(PIL).

 ಗ್ರಾಅಪ 485 ಗ್ರಾನೀಸ(1) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2015    View
Circular

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರಿಹಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಪುನರ್ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ರಚಿತ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 35 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:07.03.2015    View
Letter

ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಲಯಗಳಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಅಧರಿಸಿ ಅರ್ಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 18 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.03.2015    View
Letter

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ RDW&SD ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು/ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ.

 ಗ್ರಾಅಪ 24 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.03.2015    View
Govt Order

ದಿ:27.10.2014ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದಂತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೃಜನೆಯಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಪ್ರಿಂಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಯುಪಿಎಸ್, ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಝರಾಕ್ಸ್ ಮಶೀನ್, ಜನರೇಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಛೇರಿಯ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 19 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:06.03.2015    View
Circular

NRDWP-Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 20 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:03.03.2015    View
Govt Order

ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವೃತ್ತಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ SMS Starterಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 203 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.03.2015    View
Video Conference

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಪ್ತಾಹ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2015    View
Meeting Notice

ದಿ:16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಿಂದ 22ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2015ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ವಾರ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರಾಂಧೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಿ:02.03.2015ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 14 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:27.02.2015    View
Govt Order

2013ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 68 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2015    View
Letter

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಲಯಗಳಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 18 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2015    View
Circular

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP-Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ 2014-15ರ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ HRD/IEC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2015    View
Govt Order

ನೂತನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಲನಿರ್ಮಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ/ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:26.02.2015    View
Govt Order

ದಿನಾಂಕ:27.10.2014ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಯೋಜನಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 6 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:25.02.2015    View
Circular

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NRDWPಯ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 128 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2015    View
Circular

ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ರೈತರು/ಇತರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.

 ಗ್ರಾಅಪ 27 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:24.02.2015    View
Govt Order

ದಿ:18.02.2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು .

 ಗ್ರಾಅಪ 03 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2014,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.02.2015    View
Govt Order

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 13 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:21.02.2015    View
Circular

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (O&M) ಅನುದಾನದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:19.02.2015    View
Govt Order

2014-15ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ IEC ಚಟುವಟಿಕೆ ಕುರಿತು ಕಲಾಜಾಥಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.02.2015    View
Govt Order

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ NRDWP - Support Activity ಘಟಕದಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ 2014-15ರ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ HRD/IEC ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 12 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:16.02.2015    View
Govt Order

ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 10 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2015    View
Govt Order

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂ. ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 09 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:10.02.2015    View
Govt Order

ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಜಿಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಬಗ್ಗೆ.

 ಗ್ರಾಅಪ 06 ಗ್ರಾನೀಸ(2) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:02.02.2015    View
Govt Order

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ/ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ 2000 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಜನವಸತಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 67 ಗ್ರಾನೀಸ(8) 2014(ಭಾಗ-1),ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2015    View
Govt Order

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 02 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2015    View
Proceedings

ದಿ:20.01.2015ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡವಳಿಗಳು

 ಗ್ರಾಅಪ 186 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.01.2015    View
Govt Order

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.

 ಗ್ರಾಅಪ 01 ಗ್ರಾನೀಸ(4) 2015,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:23.01.2015    View
Proceedings

ದಿ:16.08.2014ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಡವಳಿಗಳು .

 Proceedings    View
Proceedings

ದಿ:02.12.2014ರಂದು ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಟೆಂಡರ್ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು .

 ಗ್ರಾಅಪ 186 ಗ್ರಾನೀಸ(5) 14,ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:01.01.2015    View

 

Last Updated: 26-05-2021 04:15 PM Updated By: AdminDisclaimer :

Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations.The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Terms & Conditions

 • Copyright Policy
 • Hyperlinking Policy
 • Security Policy
 • Terms & Conditions
 • Privacy Policy
 • Help
 • Screen Reader Access
 • Guidelines

Visitors

 • Last Updated​ :
 • Visitors Counter :
 • Version :
CONTENT OWNED AND MAINTAINED BY : Rural Development and Panchayat Raj Department
Designed and Developed by: Center for e-Governance - Web Portal, Government of Karnataka ©2020, All Rights Reserved.