Jalamrutha

 

Govt Order / Notification / Circular 

 

File Type Subject Order Number & Date

Size 

(MB)

View/ Download
Circular "ಜಲಾಶಕ್ತಿ-ಜಲಾಮೃತ" ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದಿ:26.08.2019ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 644 ಗ್ರಾಪಂಅ 2019, ದಿನಾಂಕ:21.08.2019  1.29 View 
Govt Order "ಜಲಾಮೃತ" - ಜಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಗ್ರಾಅಪ 92 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2019, ದಿನಾಂಕ:07.08.2019  2.37 View 
Govt Order "ಜಲಾಮೃತ" - ಜಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. ಗ್ರಾಅಪ 92 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2019, ದಿನಾಂಕ:07.08.2019  2.69  View
Govt Order ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ "ಜಲಾಮೃತ" - ಜಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಚಾಲಿತ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 92 ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ 2019, ದಿನಾಂಕ:07.08.2019  5.64 View 

Last Updated: 14-05-2020 12:53 PM Updated By: Admin