ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

 

ಸಚಿವರ ಕಛೇರಿ

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಚಿವರು ministerforrdpr[at]gmail[dot]com 22250637 (O)
  ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   22250637 (O)
  ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು   22250637 (O)

 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಅತೀಕ್.ಎಲ್.ಕೆ.  (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  prs-rdpr[at]gov[dot]in 

22353929 (O)

22032446 (O)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಾಂತಮ್ಮ.ವಿ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ psshanthamma[dot]v[at]ka[dot]gov[dot]in

22353929 (O)

22032446 (O)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಉಮಾ ಮಹದೇವನ್. (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ  (ಪಂ.ರಾಜ್) prs-pr[at]karnataka[dot]gov[dot]in 22384574 (O)
22032941 (O)
 ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರೇಮಲತಾ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ   22384574 (O)

 

ಆಯುಕ್ತರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮೇರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ  prcrdprkar[at]gmail[dot]com 22282201 (O)
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿಲ್ಪಾನಾಗ್‌ ಸಿ.ಟಿ‌. (ಭಾ.ಆ.ಸೇ) ಆಯುಕ್ತರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ  nregs-ka[at]nic[dot]in
nrega[at]karnataka[dot]gov[dot]in
22372738 (O)

 

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು/ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು / ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ / ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಜಿ. ಹಿರೆಮಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ md[at]kridl[dot]net

28015612(O)

9449975540‌(M)

ಶ್ರೀ. ಎಜಾಜ್‌ ಹುಸೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಭವನ  

22533700 (O)

 

ಶ್ರೀ. ಹೊಳಿಯಾಚಿ ಪರಸಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ   

22342794 (O)

ಶ್ರೀ. ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚವಡಣ್ಣನವರ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ  

28015401 (O)

23466436 (F)

9449599402(M)

ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌  ಶುಕ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಕ್ಕುರು   23626359 (O)
ಶ್ರೀ. ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿ ಕೆ(I/C) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ coo[dot]krrda[dot]karbng[at]pmgsy[dot]nic[dot]in

29710021 (O)

94495 99401(M)

ಶ್ರೀ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ (I/C) ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ  

22340387(O)

9480877777(M)

 

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು/ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ದೇಶ್ ಪೋತಲಕಟ್ಟಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ siddesh[dot]1963[at]ka[dot]gov[dot]in 22254437 (O)

9483584932(M)

ಶ್ರೀ. ಬಾನೊಳ್ಳಿ ಎಂ ಎನ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ   22357202

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಕುಂತಲ ಚೌಗಲ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ shakuntala[dot]chougala[at]gov[dot]in 22032354 (O)

ಶ್ರೀ. ಕುಮಾರ ಪಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ    
ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಭವನ  

 22122851 (O)

 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶುಭ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಇ-ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ diregov[dot]rdpr[at]gov[dot]in  

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಿಯ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು   2522903 (O)

ಶ್ರೀ. ನಳಿನಿ ಅತುಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ

ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ
     

ಶ್ರೀ. ಗಂಗಾಧರ್‌ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಎಂ

ನಿರ್ದೇಶಕರು  ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು   ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಭವನ   22240508 (O)
22240509 (O) 
ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ಹೆಚ್‌ ಎಂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ rdpr-ruraldev[at]ka[dot]gov[dot]in 22254479 (O)
ಶ್ರೀ. ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಪಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌  ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ  

22353925(O)

ಶ್ರೀ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್  ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ  

22032163 (O)

ಶ್ರೀ. ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಎಂ ಆರ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-1) ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ pr[dot]kar[at]nic[dot]in

22353925 (O)

9480850042(M)

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಸಿ. ದೇವರಾಜೆಗೌಡ

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ-2)

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ sep[dot]kar[at]nic[dot]in

22257341 (O)

22257415 (F)

9449271030(M)

ಶ್ರೀ. ವೈ. ಎಂ. ಮಹಮದ್‌ ಯೂಸುಫ್‌ (ಪ್ರ)

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ದಿ)

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್  ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ    9481548232(M) 

 

ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ ನೀಷ್ಮಾ ಡಿ'ಕೋಸ್ಟ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ  

22032544 (O)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಲಿತಾ. ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ   

22342161 (O)

9480850026(M)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಲಕ್ಷೀ ಟಿ ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾವೇರಿ ಭವನ    

 

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಆಡಳಿತ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ   

22879464 (O)

 

ಶ್ರೀ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - ತಾಂತ್ರಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ  venugopal[dot]pg[at]ka[dot]gov[dot]in

22342162 (O)

9480850066(M)

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಶೈಲ ದಿದ್ದಿಮನಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು - ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ   

22342163(O)

9480850024(M)

 

ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು / ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ರಾಜು ಎಂ ಎಂ  ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ PR -1 ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ   22032295 (O)
ಶ್ರೀ. ನದೀಮ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳು ಎ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ   22032215 (O)
ಶ್ರೀ. ಬಾಲಪ್ಪ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇವೆಗಳು ಬಿ & ಸಿ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ   22032584 (O)
9448266900(M)
ಶ್ರೀ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ   22032162 (O)
ಶ್ರೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ   22032992 (O)
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಲಾವತಿ ಡಿ ಆರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯೋಜನಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ kalavathy[dot]d[at]ka[dot]gov[dot]in  22032163 (O)
ಶ್ರೀ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ    
ಶ್ರೀ. ಗಗನ್ ಎ ಎಸ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ gagan[dot]somanna[at]gov[dot]in 22353857 (O)
ಶ್ರೀಮತಿ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ bhagyashree[dot]hs[at]ka[dot]gov[dot]in  
ಶ್ರೀ. ಕೀರ್ತಿಕರ್ ವಿ ಟಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ vtkeerthikar[dot]81[at]ka[dot]gov[dot]in  
ಶ್ರೀ. ಕೃಷ್ಣ ಲೋಹರ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ krishna[dot]lohar[at]gov.in  
ಶ್ರೀಮತಿ. ಆರತಿ ರಾವ್ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ arathi[dot]rao[at]gov[dot]in 9845351480(M)

ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಕೆ ಎಸ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಮೈಸೂರು    0821-2522903 (O)

 

ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಗಗನ್ ಎ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ

ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ, ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ

gagan[dot]somanna[at]gov[dot]in

22353857 (O)

 

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು /ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು‌

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ರಘುನಾಥಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು - ಎ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ raghupatil[dot]1978[at]ka[dot]gov[dot]in

22032124 (O)

9480708111(M)

ಶ್ರೀ. ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಎಸ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು - ಬಿ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ nagaraja[dot]gs[at]ka[dot]gov[dot]in

22032134 (O)

9880793865(M)

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬಿ ಎಸ್ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು - ಸಿ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ chandrashekar[dot]bs[at]ka[at]gov[dot]in 22032126 (O)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಬೀನ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ರವಾನೆ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ   22032361 (O)

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ಬಿ ಎಸ್ (I/C)

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ   22032754 (O)

ಶ್ರೀ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ - 1 ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ   22032295 (O)

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗಾಯತ್ರಿ

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ - 2 ಕೆ ಜಿ ರಸ್ತೆ   22032130 (O)
ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ  jagadeesh[dot]38[at]gov[dot]in 9740790530(M)
ಶ್ರೀ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ    9449419154‌(M)
ಶ್ರೀಮತಿ. ರಮ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ    9481625685(M)

 

ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು/ಸಮಾಲೋಚಕರು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಶ್ರೀ. ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ spm-egov-rdpr[at]gov[dot]in 22032754 (O)
ಶ್ರೀಮತಿ. ‌ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾಲೋಚಕರು ಇ-ಆಡಳಿತ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ tech-egov-rdpr[at]gov[dot]in 22032754 (O)
ಶ್ರೀ. ತೇಜೆಶ್ವರ್‌ ಸಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ  state-pm1[at]gov[dot]in 9480850070(M)
ಶ್ರೀಮತಿ. ಅಶ್ವಿನಿ ಸಿ ಕೆ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ರಾಜಾಜಿನಗರ  state-pm2[at]gov[dot]in 9480850060(M)
ಶ್ರೀ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಮಸ್ಸೂದಿ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ   8197443576(M)
ಶ್ರೀ. ರಾಮಾಂಜನೇಯ ವಿ ಹೆಚ್ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ   9448396577(M)
ಶ್ರೀ.‌ ಜಗದೀಶ ಸಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ   9448396582(M)
ಶ್ರೀ. ನಿತೇಶ ಮಡಿವಾಳ ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಸ್ವಚ್ಚ ಭಾರತ ಮಿಷನ್‌ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕಾವೇರಿ ಭವನ   9448396508(M)
ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ ಐ.ಎಫ್.ಎ ಶಾಖೆ ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ girish[dot]kulkarni1[at]ka[dot]gov[dot]in 9538672766 (M)

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-05-2023 02:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080